โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ AU English Camp

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1810201117
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
188 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ AU English Camp โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources