บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0409201317
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 โดยมี นางสาวศรีอุบล เปรมปรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources