พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2509201217
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
104 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและโรงเรียนชลราษฎรอำรุง โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานลงนามร่วมกับนายอุทัย สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources