สอบชิงทุนสำรวจโลก eListening เพิ่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1402200917
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
29 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด จัดสอบชิงทุนสำรวจโลก eListening เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center และ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources