ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2403200717
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Induction Program, Assumption University
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรแบบเข้ม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์กีฬา John Paul II Sports Center วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. ชญาดา ธนวิสุทธิ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources