ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2902201217
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
49 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุม John Paul II Sport Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คณาจารย์และนักศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources