คณะผู้แทนมหาวิทยาลัย North South ประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน และศึกษาหาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1009201117
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
44 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้แทนมหาวิทยาลัย North South ประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน และศึกษาหาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 โดยมี อาจารย์ กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources