พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย Au Photo Contest 2004 : Exhibition and Awarding Ceremony

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0212200417
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
26 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย Au Photo Contest 2004 : Exhibition and Awarding Ceremony เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งผู้ชนะเลิศจากการประกวดได้แก่ นายอเนก ตันตสิรินทร์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2 ชื่อผลงาน Au Photo
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources