ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 72 ปี ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1103200617
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
22 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุน 72 ปี ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คณาจารย์และนักศึกษาทุน 72 ปี ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources