แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2011 ครั้งที่ 14

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0402201217
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
290 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2011 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources