สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2302201020
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
136 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources