สัมมนา Au QS 2000 QMIPS (Quality Management Information and Planning System)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1206200420
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนา Au QS 2000 QMIPS (Quality Management Information and Planning System) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2547 ณ ห้องเทวานิเวศ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา Asst. Prof.Dr.Teay Shawyun เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources