อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2210200422
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 โดยมี Dr.Teay Shawyun รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources