ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3-4 กรณีศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0501201020
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
379 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3-4 กรณีศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 5-7 และ 12-14 มกราคม 2553 ณ ห้อง Common Room อาคาร King David วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources