อบรมผู้บริหารระดับหัวหน้างานเรื่องการวางแผนและนำแผนไปปฏิบัติ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0308201120
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
44 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมผู้บริหารระดับหัวหน้างานเรื่องการวางแผนและนำแผนไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน โดยมี ผู้บริหารระดับหัวหน้างานร่วมการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources