อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2309201033
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันวิจัย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคารThe Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คุณวิเชียร ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากร ให้การอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาจารย์ ร่วมการอบรม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources