พิธีลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภคระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1110201031
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
54 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Mr. Den Harsono, Head of Marketing and Cross Sell ธนาคารกรุงศรีอธยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค (ABAC Consumer Index) โดย ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ และโครงการ ABAC Consumer Index เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources