งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2545

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1204200224
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
129 ภาพ
Other title(s)
งานสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี 2543 จัดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2543 ณ ศาลาประทีปาลัย วิทยาเขตหัวหมาก งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่อรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร โดยมีภราดา ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources