เทิดไท้ 80 ปี องค์ราชัน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2811200724
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
75 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเทิดไท้ 80 ปี องค์ราชัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources