พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0908201324
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
166 ภาพ
Other title(s)
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2556
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ Tower of David วิทยาเขตหัวหมาก และศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources