ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0911200838
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
63 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงภาพยนต์สกาลา กรุงเทพฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources