แข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0307200438
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
335 ภาพ
Other title(s)
ABAC Unity Golf Club 2004
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club 2004 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 ณ สนามกอล์ฟธานนท์ กอล์ฟวิว แอนด์ สปอต คลับ โดยมี คุณถนอมชัย กังศิริ ผู้จ้ดการทั่วไป บริษัทแอคูชเน็ท กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการมอบรางวัล
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources