แข่งโบว์ลิ่งการกุศล AU Family & Friends Bowling 2008

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2311200838
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
353 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งโบว์ลิ่งการกุศล AU Family & Friends Bowling 2008 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ณ Blu-O Rhythen & Bowl สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources