แข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club ครั้งที่ 2/2549

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0508200638
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
173 ภาพ
Other title(s)
ABAC Unity Golf Clubครั้งที่ 2/2549
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันกอล์ฟ ABAC Unity Golf Club ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2549 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค โดยมีคุณฤทธิกร เกียรติอาภาเดช เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources