พิธีมอบรางวัลนักศึกษาเรียนดีด้านคอมพิวเตอร์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1601201000
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
81 ภาพ
Other title(s)
Srisakdi Charmonman Certificate of Honour, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มูลนิธิ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มูลนิธิ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน จัดพิธีมอบรางวัลนักศึกษาเรียนดีด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources