พิธีเปิดTrue Coffee

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1909200800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
73 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีเปิด True Coffee เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ณ อาคาร St. Louis Hall วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources