พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0204201300
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
176 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ พล.ต.ท. ดร.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร. ชิตาภา เกตวัลห์ คณบดีบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต อาจารย์กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคารอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
MOU
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources