งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2554

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2412201100
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
897 ภาพ
Other title(s)
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2554
AU Awards for Excellence มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2554
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2554
คริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2554
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2554 จัดให้มีขึ้นทั้ง 2 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 โดยแต่ละวิทยาเขต มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จัดให้มีพิธีมอบรางวัล AU Awards for Excellence และพิธีอวยพรวันเกิดภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ณ โบสถ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต การออกร้านซุ้มเกมส์และการแสดงของนักศึกษาและศิลปิน ณ King's Court พิธีมิสซา ณ โบสถ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และวิทยาเขตหัวหมาก จัดให้มีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2554 ณ ห้อง Salle d' Expo อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 และพิธีมิสซา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location