ประชุมสามัญสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2906200700
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
38 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม J205 ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources