อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับมอบพระรูปพระเมตตา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0207201200
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี รับมอบพระรูปพระเมตตา จากคุณปีเตอร์ อนันต์ สริริสันต์ คุณพ่อยอห์น ตามาโย และคุณนิทัศน์ นวชาตโฆษิต สมาชิกคณะพระเมตตาประเทศไทย เนื่องในโอกาสมาคารวะ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องอธิการบดี อาคารเดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources