สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2554-03-29
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2903201100
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ถวายการต้อนรับ พร้อมด้วยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources