งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2551

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2412200800
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1,006 ภาพ
Other title(s)
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2551
AU Awards for Excellence มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2551
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2551
คริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2551
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานคริสต์มาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2551 จัดให้มีขึ้นทั้ง 2 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 โดยแต่ละวิทยาเขต มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จัดให้มี พิธีแต่งตั้ง Professor of the Order of St. Gabriel โดยได้แต่งตั้ง ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็น Professor of the Order of St.Gabriel พิธีมอบรางวัล AU Awards for Excellence โดยภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน และพิธีอวยพรวันเกิดภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ณ โบสถ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต การออกร้านซุ้มเกมส์และการแสดงของนักศึกษาและศิลปิน ณ King's Court และพิธีมิสซา ณ โบสถ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ส่วนวิทยาเขตหัวหมาก จัดให้มีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2551 โดย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้อง Salle d'Expo อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 และพิธีมิสซา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
งานคริสต์มาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พิธีมอบรางวัล AU Awards for Excellence มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พิธีอวยพรวันเกิดภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
การออกร้านงานคริสต์มาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พิธีแต่งตั้ง Professor of the Order of St.Gabriel มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย, 2473- -- กิจกรรม
ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location