สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2545

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2705200200
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
58 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2545 เรื่อง "Crises in Thai higher education" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2545 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน ศาสตราจารย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษในเรื่องดังกล่าว ดร. วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ "Expectation of stakeholders on the roles of higher education : a view from public higher education institutions" Dr. Cham Tao Soong, อธิการบดีของ Nangyang Technological University, Singapore บรรยายในหัวข้อ "Educational approach : factors contributing to NTU's success" การเสวนาในหัวข้อ "Relevant stakeholders' views on the paradigms of Thai Higher Educational Institutions โดย ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เอส พี อินเตอร์แนชั่นแนล , คุณจรรย์จารี ธรรมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิลิเวอร์ เบสท์ฟูดส์ ประเทศไทย, คุณลักษณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณสุนันทา ตุลยธัญ อดีตประธาน กลุ่มบริษัทโอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย การบรรยายหัวข้อ "ABAC educational leadership" โดยภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources