พิธีรับมอบคบเพลิง "ไฟพระฤกษ์พระราชทาน" กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (24th Universiade Bangkok 2007)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0708200700
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
185 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีรับมอบคบเพลิง "ไฟพระฤกษ์พระราชทาน" กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (24th Universiade Bangkok 2007 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา โดยมี คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ผู้ร่วมวิ่งคบเพลิงของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้แก่ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี นายพงษ์สิรี บรรลือวงศ์ นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย และนายวิทวัส กาศยปนันทน์ นายกองค์การนักศึกษา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources