นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2812200400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
51 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2547 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources