งานฉลองปริญญาบัตร รุ่นที่ 12

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2001198500
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
ภาพ
Other title(s)
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิต รุ่นที่ 12 วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ. คณะบัณฑิต รุ่นที่ 12
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบัณฑิต รุ่นที่ 12 วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ จัดงานฉลองปริญญาบัตร รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2528 ณ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนตัล เพื่อฉลองปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 12 ของวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบัณฑิตใหม่ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources