มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลอาคารรักษาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0803201200
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
163 ภาพ
Other title(s)
BEAT 2010
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลอาคารรักษาความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (Building Energy Awards of Thailand 2010 (BEAT 2010) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงภาพยนต์สกาล่า โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานโครงการ BEAT 2010 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้ารับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ อารักษ์ ชลธารนนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นผู้บริหารโครงการ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources