คณะครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2203200700
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
35 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล งานการเงินและงบประมาณ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 โดยมี อาจารย์สมพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources