ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Saigon Technology ประเทศเวียตนามและคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1906200900
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Saigon Technology ประเทศเวียตนามและคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ และ Asst.Prof.Dr. Tang Van To หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources