คณะกรรมการตรวจความพร้อมสระว่ายน้ำในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007 ตรวจความพร้อมสระว่ายน้ำและสระกระโดดน้ำของมหาวิทยาลัยที่จะใช้ในการแข่งขันกระโดดน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2504200600
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
38 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการตรวจความพร้อมสระว่ายน้ำในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยโลก 2007 ตรวจความพร้อมสระว่ายน้ำ
และสระกระโดดน้ำของมหาวิทยาลัยที่จะใช้ในการแข่งขันกระโดดน้ำ
กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2007เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ณ วิทยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี อาจารย์ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬา อาจารย์สรณะ อรุณรัตน์
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์สมพล ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources