ภราดา Georges Le Vern จากประเทศอิตาลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0110201100
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
85 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา Georges Le Vern , Assistant General & Secretary General, Montfort Brothers of St.Gabriel จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 โดยมี ภารดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม และภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources