งานคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2526

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2412198300
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
40 ภาพ
Other title(s)
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2526
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2526 จัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2526 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการ เป็นประธาน ณ ห้องโถงเอนกประสงค์ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การออกร้านเล่นเกมส์และการแสดงบนเวทีของนักศึกษาและศิลปิน ณ บริเวณจตุรัสเซนต์เมรี่ และพิธีมิสซา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 โดยมีภราดาทินรัตน์ คมกฤส เป็นผู้ทำพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources