Show simple item record

dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned2015-07-03T05:35:26Z
dc.date.available2015-07-03T05:35:26Z
dc.identifier.urihttp://repository.au.edu/handle/6623004553/12227
dc.descriptionเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานบัญชี การบริหารทรัพย์สิน และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 โดยมี อาจารย์สมพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.วิทยา เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวศยามล พยนต์รักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน และนางสาวช้องทิพย์ นาวิกาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพัสดุ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent38 ภาพ
dc.format.mimetypeimage/jpeg
dc.subject.otherแขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherศึกษาดูงานการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.otherวิทยา เจริญศรี -- กิจกรรม
dc.subject.otherศยามล พยนต์รักษ์ -- กิจกรรม
dc.subject.otherช้องทิพย์ นาวิกาญจนะ -- กิจกรรม
dc.subject.otherสมพล ณ สงขลา -- กิจกรรม
dc.titleเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.typeStill Image
mods.genreActivity
au.identifier.bibno0020-8816
au.identifier.other2811200800


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Internal & External Activities [1081]
    กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Show simple item record