งานเลี้ยงอำลา International Executive Committee Meet and Board Meeting

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1806201299
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
109 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
International Confederation of the Society of St. Vincent de Paul
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ร่วมงานเลี้ยงอำลาในงาน International Executive committee Meet and Board Meeting เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ พิพิธภัณฑ์ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีคณะกรรมการชุดดังกล่าวเข้าร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources