งานคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2530

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2412198700
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
51 ภาพ
Other title(s)
งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2530
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานคริสต์มาสวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2530 จัดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2530 ณ วิทยาเขตหัวหมาก มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีแสดงกตเวทิตาคุณและคารวะภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี และคณะภราดา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ร่วมในพิธี การออกร้านซุ้มเกมส์ของชมรมต่าง ๆ ที่บริเวณจตุรัสเซนต์เมรี่ และการแสดงบนเวทีจากนักศึกษาและศิลปิน บริเวณ The Forum หน้าอาคารมาร์ติน เดอ ตูร์ ซึ่งเป็นเวทีใหม่ของวิทยาลัย และพิธีมิสซา ณ โบสถ์แม่พระรับสาส์น อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 โดยมีคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล และคุณพ่อเตนุตโว อามันโด ร่วมทำพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในงานดังกล่าว
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources