งานประเพณีลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2525

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3110198229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
73 ภาพ
Other title(s)
งานลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
วันลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. สโมสรนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีลอยกระทงวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจจัดเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2525 ณ บริเวณ ดร.ชุบ พลาซ่า วิทยาเขตหัวหมาก งานประเพณีดังกล่าวจัดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงดนตรีสตริงคอมโบ้ของนักศึกษา มีการประกวดกระทงและนางนพมาศ นางนพมาศคนแรกของ ABAC ได้แก่ น.ส. อลิสา บริราช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources