พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2555

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1406201229
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
352 ภาพ
Other title(s)
วันไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2555 จัดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายวิทยา คุณปลื้ม ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources