พิธีไหว้ครูวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2532

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2206198929
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
43 ภาพ
Other title(s)
วันไหว้ครูวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. สโมสรนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปี 2532 จัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2532 ณ โรงยิมฯ อาคาร St. Gabriel วิทยาเขตหัวหมาก วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources