งานเปิดโลกกิจกรรม 1/2007

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0706200729-1
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
129 ภาพ
Other title(s)
Activities Day 1/2007, Student Affairs, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเปิดโลกกิจกรรม 1/2007 โดยจัดทั้ง 2 วิทยาเขต ในวันที่ 5 มิถุนายน 2550 จัดที่วิทยาเขตหัวหมาก และระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2550 ณ บริเวณพลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources