งาน Freshy Day & Night 2013 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0807201329
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2636 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Freshy Day & Night 2013 และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด Princes and Princesses ที่จัดขึ้นในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ John Paul II Sports Center วิทยาเขตสุุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources